Titulinis

Energetinis modeliavimas

Energinis pastato modeliavimas (dar vadinamas simuliacija) yra pirminis pastato projekto rengimo etapas, kuriame realiomis aplinkos ir vidaus klimatinėmis sąlygomis modeliuojama būsima pastato ir visų jo inžinerinių sistemų elgsena realiu laiku. Atliekant pastato energinį modeliavimą galima tiksliai įvertinti: Saulės pritekius, šešėliavimą, saulės kontrolės priemonių įtaką bei atsipirkimą; Tikslius šilumos ir šalčio poreikius kiekvienoje pastato patalpoje, kiekvieną metų dieną; Natūralaus ir mechaninio vėdinimo sistemų veikimą, infiltraciją, CO2 ir oro drėgmės kontrolę; Tinkamiausius šilumos ir vėsos tiekimo prietaisus, jų veikimą; Visų rūšių atsinaujinančių energijos šaltinių (geotermijos, saulės, vėjo) panaudojimo galimybes bei efektyvumą; Natūralų bei dirbtinį patalpų apšvietimą. Laiku atlikus pastato dinaminę energinę simuliaciją, galima optimizuoti ŠVOK sistemų kiekį bei galią, taip užtikrinant racionalius sistemų įrengimo kaštus. MEPCO inžinieriai naudoja pažangią, specializuotą, energinio modeliavimo (simuliacijos) programinę įrangą, projektuodami pastatų inžinerines sistemas. Taip pat atlieka modeliavimo paslaugas kaip projekto konsultantai klientams, siekiantiems pastatų BREEAM ar LEED sertifikavimo.

Patalpų šilumos ir energijos balansas: saulės spinduliuotė, vidiniai pritekiai (nuo įrangos, žmonių, apšvietimo), mechaninis vėdinimas, šildymo/vėsinimo prietaisai, šilumos nuostoliai;
Valdymo sistemos: langų ir žaliuzių valdymas;
Pastato užimtumas: atskiroms patalpoms ar visam pastatui;
Šilumos ir masės perdavimas: detalūs šilumos srautai nuo paviršių ar oro srautų;
Patalpų oro kokybė: patalpų oro CO2 koncentracija, drėgmė, oro kaita;
Komforto rodikliai: darbinė temperatūra, paviršių temperatūra, PMV ir PPD rodikliai;
Energijos poreikis: energijos suvartojimas pagal panaudojimą, pirminės energijos suvartojimas.

Susisiekite