Titulinis

Energijos vartojimo auditai

Išsamus energijos vartojimo auditas – tai procesas, kurio metu analizuojama pastato ar technologinės įrangos techninė būklė, inžinerinės sistemos, nustatomas jų efektyvumas energijos vartojimo požiūriu, atliekami matavimai, sudaromi sąnaudų balansai. Parenkamos bei ekonomiškai įvertinamos techninės organizacinės priemonės energijos ir vandens nuostoliams sumažinti, kurias įgyvendinus būtų sutaupomos energijos sąnaudos. Pateikiami vertinimai, kiek energijos sutaupys kiekviena įdiegta priemonė, per kiek laiko jų įgyvendinimas atsipirks.

MEPCO dirba atestuoti pastatų bei technologinių procesų auditoriai, kuriems suteikta teisė rengti energijos vartojimo auditus. Energijos vartojimo auditus rengiame nuo 2008 metų. Per tą laiką esame parengę kelis šimtus skirtingų energijos vartojimo auditų.

Dėl audito paslaugų kreptis: 861624628
El.paštas: gediminas@mepco.lt